.


برای تمام چراغ های روشن

همه چراغ ها خاموش میشود،چراغ خانه تو روشن،قلبت به تنگ آمده... تاریک...

به چه زبونی هست؟ 
اسپانیایی
خیلی قشنگ بود
:) 
Designed By Erfan Powered by Bayan