.


نجواییه

با خودم حرف میزنم که با تو حرف زده باشم تا قلبم تکه تکه نشود از تک گویی های خیالات بی سرانجام...


Designed By Erfan Powered by Bayan