.


تو شب بیدار منی

ما پاییز را در پریشانی هایش دلبر دیدیم، آن گیسو مشکی دامن رقصان لب اناری را که به یادگار برگ های پاییزی لباسش را روی سرمان تکانده...
Designed By Erfan Powered by Bayan