.


التذاذ فکری

می خواهم موسی را با ذهن پرسشگرش بنشانم در مقابل ایوب.می خواهم خضر را تنها بگذارم با رازهای سر به مهرش...

+جدا شده از نوشته هایی که هیچ وقت منتشر نمی‌شوند.

سلام 
امشب اولین باره میخونم تون.
امیدوارم همیشه مثل قلم تون پر نشاط باشید.

سوالی برام پیش اومد.
چرا هیچوقت منتشر نمیشوند؟
سلام، خوش آمدین، ممنونم
چون برای خودم می نویسم...یک سری افکار و حس های پراکنده و درهم بی نظم و نتیجه... که فقط خودم ازشون لذت میبرم:) 
کافیه یک بار فکر کنید به حال همدرد بی زبانی که از نداشتن بیان شیرینی مثل شما رنج و به حال خوش شما رشک می برد.

برای آن همدرد خاموش که هیچ وقت صدایش در نمی آید، این افکار برخاسته از ندای درون اوست نه حسی پراکنده و بی نتیجه. 
☘️🌹💕
Designed By Erfan Powered by Bayan