.


هم زندانی و هم زندانبان

"جهان‌لانه"چیست؟"جهان‌لانه"،دنیای بسته و محدودی است که ما "خویشتن"خود را درون آن،محبوس کرده‌ایم.

پس ما درون"جهان‌لانه"هم زندانی خود هستیم و هم زندانبان خود.

نصرالله حکمت

چه تناقض جالبی تو این ترکیبه
اوهوم:)
هومم...
Designed By Erfan Powered by Bayan