.


چونان راز دورندمتن یا پادکستش از کجا بود؟ 

دیالوگ باکس
بعضی چیزها هستن، چندبار شنیدنشون، اون ه از دست دیگران(نه هر دیگرانی البته)، لذت بیشتر و بیشتری برای آدم  به همراه داره.
همینطوره:) 
Designed By Erfan Powered by Bayan