.


چرا تلخی می بافی؟!


شماره خاله افتاد روی تلفن،جواب دادم:الو خاله جان،خوبی؟خوب شد خودت برداشتی،می خواستم بگم حرف کسی رو گوش نکنی،برو تهران،کلید خونه دوستم رو بهت می دم.

+نه خاله ممنونم،من اصلا تصمیم ندارم برم تهران

-چرا خاله جان؟!تهران که خوبه،اینجا همه می گن خوبه،می خوام اینجا رو بفروشم بیام تهران خونه بخرم.

+نه خاله جان اینجا جای ما نیست،این شهر با مردم خودش هم مهربون نیست چه برسه به ما که غریبه ایم.نمی تونی آدماش رو بشناسی نمی تونی بفهمی کی دوستت هست کی نیست،خیلی راحت حرفی رو که بهشون زدی جلو بقیه یک جور دیگه می گن تا بقیه رو نسبت بهت بدبین کنن و از سکه بندازنت اون هم آدم هایی که ازشون خوب گفتی تا سکه شون پیش بقیه خریدار داشته باشه!مردم عجیبی داره تهران.نه اینکه آدم خوب نداشته باشه،داره،آدم خوب هم داره،آدم هایی هستن که از اون سر شهر گز می کنن میان تا بهت کمک کنن.ولی آدم های خوبش کم هستن.بیشترشون رو که نگاه می کنی،زخمی ان.مردم زخمی که فکر می کنن اگه تو رو زخمی کنن آروم میشن،بغلت می کنن تا خنجرشون رو تو ستون فقراتت فرو کنن.تحقیرت می کنن تا اعتبارشون رو بالا ببرن.زود جوش میارن و دیر پشیمون میشن.به رفقای خودشون هم رحم نمی کنن دخترهاشون فردای روزی که رفیقشون بهم زده زنگ می زنن به خواستگار یارو.پسراشون با دختر مورد علاقه رفیقشون میرن گشت و گذار.نمی ذارن مهر جدایی هیچ دوتایی خشک بشه می دون که جای خالی رفیق خودشون!رو پر کنن.آدمای عجیبی هستن.قاعده نداره روابطشون.توی روی هم می خندن،"عزیزم و قربونت بشم و فدات بشم" مثل نقل از دهنشون میریزه،اما همش در حال نقشه کشیدنن.نه اینکه آدماش بخوان بدباشن خاله،اینجا اگر بخوان هم نمی تونن خوب باشن بس که زندگی مچاله شون کرده.

-پس این نکیسا چی می گه خاله؟!همش تعریف تهران رو می کنه،می گه پاشو بیا.

+نکیسا هم می خواد تنهایی اش رو پر کنه خاله.خودش هزار و چند باری گفته،وقتی با لب خندون از سر کار برمی گرده و کلید آپارتمانش رو میزنه بغضش می ترکه و می زنه زیر گریه.

_خاله جان چرا تلخی می بافی؟!اونجا جمعیتشون زیاده،غمشون هم زیاد،سخت نگیر،هرجایی حالت خوبه همونجا باش.نمیای شیراز؟هنوز نارنج ها سر شاخه آویزونن.

 +یه وقتی که عصبانی بودم نوشتم.

واقعا چرا باید شیرازو یزد و شهرهای دیگه رو ول کرد که بیای تهران؟!
اره، امکانات و کار و... 
من که فراری ام
ولی دور و برم اتفاقا پر از آدمای واله و شیدای تهرانه!!! 
آی دونت نو🤷
Designed By Erfan Powered by Bayan