.


تصویر رویایی

تو تصویر رویایی که از آینده دارم، نشستم پشت میزم تو اتاقی که برای خودم هست و تصویری رو رنگ آمیزی می کنم و کتاب های رنگ آمیزیم روی هم چیده شدن، یک جا مدادی رو میزی پر از مداد رنگی روی میزم دیده میشه. با خانواده م زندگی می کنم شغل خوبی دارم که از درآمدش راضیم و یکنواخت و کسالت آور نیست،کتابخونه م جای محترم و مشخصی در اتاقم داره، نوستالژی مثل آرشیو روزنامه های زمان انقلاب و کاست های سخنرانی شریعتی و عکس های سیاه و سفید یک گوشه دوست داشتنی از اتاقم رو مال خودشون کردن.بچه های برادرهام من رو به عنوان عمه باحال و همه چیزدانشون که پایه شیطنت ها و خرابکاری هاشون هست، دوست دارن.هرچند وقت یک بار تنهایی سفر می کنم و هتل ها و مسافرخونه های زیادی رو دیدم و خاطرات سفرهام رو نوشتم و چاپ کردم.سفرنامه هام طرفدارای زیادی داره و همه منتقدها معتقدند"توصیفات فضا و آدم ها و رنگ ها و صداها و جان دار بودن روایت سفر" از حسن های سفرنامه های من هست،قیمت کتاب ها رو پایین حساب می کنم تا همه بتونن بخرن و چندنسخه رو به دبیرستان های دخترانه هدیه میدم تا خیال دخترکان دبیرستانی به جاهای دور پرواز کنه.تو تصویر رویایی که از آینده دارم تونستم کلاس ورزشیم رو مستمر ادامه بدم، به تازگی کلاس نقاشیم رو تموم کردم و حالا می دونم خطوط رو چه طور کنار هم بذارم تا تصویر موزونی خلق کنن.
به تازگی متوجه شدم تصویر رویاییم با چیزهایی که به زبون میارم با چیزهایی که دنبالشون می دوم خیلی فرق داره و من ناخودآگاه قدم هام رو دارم به سمت تصویر دلخواه درونیم پیش میبرم...

Designed By Erfan Powered by Bayan