.


مکاشفات

محبت داشتن به حرفهای اغراق آمیز نیست،به اینکه همیشه باهم موافق باشین،به غرق شدن توی چشمها و صداش نیست.به اینکه همش هوای دل خودت رو داشته باشی و دلش رو بشکنی،نیست.محبت بی‌ادعاست صبور و آرومه،بیشتر از اینکه صداها و نگاه‌ها و کالبدها بهم برسن،روح‌ها با هم پیوند می‌خورن و بی‌کلمه‌ای با هم حرف میزنن... تردید داری؟ اما یک جای قلبت سوسوی نوری رو می‌بینه...


Designed By Erfan Powered by Bayan