.


گذری و نظری

صدا و سیما شده پر از سریال هایی که نمایش روانپریشی فیلم نامه نویس ها و کارگردان هاست، قبل از فیلم ساختن دوران درمانتون رو کامل طی کنید. 

مردم ایران یادتونه بچه هاتون پوشک نداشتن؟ 

#جهانگیری

Designed By Erfan Powered by Bayan