.


چیزی که دیده نمیشه

اغراق مثل کفش پاشنه بلند، مثل رژلب قرمز اغراق می خواد بگه:حواست بهم هست؟ بهم نگاه کن. پشت اغراق بازنده های غمگین آروم گرفتن...


Designed By Erfan Powered by Bayan