.


....

نه به مکر من امیدوار باش نه به زیادی سربازان لشکرت،دعا کن جاهلان در لشکر علی بسیار باشند. 

عمروعاص

Designed By Erfan Powered by Bayan