.


در تکمیل فقدان

دوست داشتم دررابطه با پست قبلی دو تا بحث رو طرح کنم:یک فقدان روحیه زنانه در سیاست و فرهنگ و جامعه و خلایی که احساس میشه و اینکه فرض کنید دنیا نه با سیستم مردسالارانه بلکه با زن محوری اداره میشد و حاصلش جهانی مادرانه میشد تا پدرانه. دو اینکه اتمسفر جامعه کنونی ما فقدان هویت ایرانی در معنای کل رو حمل می کنه و این وطن گمشده با دیدن نشانه ها: معماری و ادبیات کهن داره یادآوری و احساس میشه و آیا برای شما هم همینقدر بی معنایی و بی هویتی در فضای جامعه امروز آزاردهنده هست؟
مسلمه که طرفدار پررنگ شدن یک وجه با نادیده گرفتن و قربانی وجه دیگر نیستم، بلکه قائلم به اینکه وجوه نادیده گرفته شده و از دست رفته بایستی به جای حقیقی خودشون برگردند تا به نقطه تعادلی برسیم.
خلاصه بحث مفصلی هست برای همین فعلا به طرح موضوع اکتفا می کنم.

Designed By Erfan Powered by Bayan