.


سقوط

دلزدگی حاصل قداست زدایی ست، برآیند تغییر خاص به عام، پدیده به روزمرگی. وقتی می فهمید افسانه شخصی ندارید و همه چیز به شکل زجرآوری واقعی ست.


Designed By Erfan Powered by Bayan