.


23 میلیون رای آورده

محسن حججی جوان بود، ثروت و مقامی نداشت، اما عزیز شد و عاقبت به خیر با دست های بسته. روحانی در پیری رئیس جمهور شد هم مقام داشت هم ثروت با دست های باز ذلیل و حقیر شد.
من از سن محسن حججی گذشتم،می ترسم از آینده ای که شبیه روحانی باشه.
امام علی(ع) رو شماتت کردن که چرا با معاویه مصالحه نکنیم؟ عمروعاص حیله کرد و ابوموسی اشعری فریب خورد و خلافت از علی (ع) به حکومت معاویه رسید با جابه جایی انگشتری.عده ای از سپاهیان علی(ع) خشمگین شدند، گفتند: معاویه فریبکار ست، پذیرش سلطه اش بر خلاف مسلمانی ست، علی(ع) گفت:عهد بسته ایم، عهد شکنی خلاف مسلمانی ست. گفتند:از ظالم حمایت می کنی؟ کافر شده ای؟ و از دین علی خروج کردند:خوارج.

Designed By Erfan Powered by Bayan