.


من نه آنم که تو دانی

غرور، عرف، جایگاه اجتماعی و... باعث میشه که ما کسانی که بهمون توجه دارند و اهمیت میدن رو نادیده بگیریم، ایرادی نداره ولی اگر در موقعیت مشابه قرار گرفتیم اون رو بی عدالتی تعبیر نکنیم. 

#دلزدگی


Designed By Erfan Powered by Bayan