.


یک فنجان گرم

و عشق

اگر با حضور همین روزمرگی ها

عشق بماند، 

عشق است... 

نادر ابراهیمی

Designed By Erfan Powered by Bayan