.


وقتی نمی دونی چرا پیش میاد و بعد می فهمی

خوابگاهی که به دانشگاه نزدیک باشه رو نتونستم بگیرم، داشتم تلاش میکردم برای جا به جایی، بعد دست نگه داشتم و از خودم پرسیدم برای چی؟! برای چی باید تلاش کنم تو تهران خوابگاه بگیرم وقتی فقط پایان نامه مونده؟!دلیلی ندارم برای موندن... و دکمه انصراف رو زدم...


Designed By Erfan Powered by Bayan