.


هیچ تنهایی ادامه دار نیست

خاله بوشهری یه همسایه قدیمی با زبون شیرین جنوبی و کلی مثل و قصه بود که میگفت:حتی خاری که تو بیابون هست هم یه نسیمی بهش می خوره.

همیشه وقتی به مثلش فکر می کنم تو پیچ و خم های زندگی و تنهایی ها با خودم میگم:اون که یه خار تو بیابونه یه نسیمی بهش می خوره، من که سایه سار هم دارم چرا غصه بخورم؟! 

Designed By Erfan Powered by Bayan