درباره من


«در من آدمیانی زندگی می کنند هزار ساله»این متنه انگار برای منه صبا خیلی خیلی منم 

عزیزم
گفتا تو از کجائی کاشفته می‌نمائی

گفتم منم غریبی از شهر آشنائی
Designed By Erfan Powered by Bayan